Szkolenia

Szkolenia i warsztaty dedykowane przedsiębiorcom. Specjalistyczna wiedza jak uchronić przed utratą najcenniejsze zasoby firmy przygotowana w dostępny i łatwo przyswajalny sposób.

Szczególnym zagadnieniem realizowanym w ramach szkoleń jest wiedza odnośnie tworzenia strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i wykorzystywania praw wyłącznych do budowania przewagi rynkowej.


Zapewniam efektywne szkolenia w zakresie: