Wybór marki


Pomyłka w wyborze nazwy czy też logo firmy lub produktu może być kosztowna. Konsekwencją wyboru nazwy, która jest już chroniona będzie brak możliwości jej użycia i stracona inwestycja. Brak prawnej ochrony marki może spowodować jej bezpowrotną utratę.


Zapewniam opracowanie indywidualnej strategii ochrony marki, w tym:


Ochrona marki


Zagrożeniem dla marki są zarówno działania naruszycieli jak i zaniedbania ze strony właścicieli marek. Pomagam w zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i wykorzystywania praw wyłącznych do budowania przewagi rynkowej.


Zapewniam wsparcie w zakresie: