Marka najcenniejszym klejnotem

Brak świadomości w kontekście prawnej ochrony marki może spowodować
jej bezpowrotną utratę. Silna marka to siła decydująca o pozycji na rynku. Zadbaj o
bezpieczeństwo najcenniejszej wartości Twojego biznesu.

Moją misją jest zapewnienie indywidualnej i skutecznej strategii ochrony każdej marki.

Copyright © 2013 - 2016 | www.kkedzierska.pl